Brænderøg og helbred

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig

senest søndag, den 15. april til: info@cnas.dk

PROGRAM

19.00 Velkomst v/ mødeleder Gunver Bennekou, tidligere kontorchef i Miljøstyrelsen og direktør i Danmarks Naturfredningsforening

Introduktion v/ Rolf Czeskleba-Dupont, forlaget CNAS:

Om arrangementet og bogen;

Steen Solvang Jensen, seniorforsker, luftforurening,

DCE: Helbredsomkostninger af luftforurening fra brænderøg

og dens geografi;

Jan Holst Jensen, IT-konsulent, kemoinformatik: Lokale målinger af partikel-forurening;

Mads Aarup, civ. ing., energirådgiver: Emissionsfrit byggeri;

Pause

Eventuelt gruppearbejde med startoplæg af foredragsholderne og gen-

sidig erfaringsudveksling;

Kort referat fra grupperne og fælles debat;

Sammenfatning og perspektivering

v/ mødeleder

 • Se vedhæftede fil: folder braenderoeg og helbred.pdf
 • Arrangør CNAS CENTER FOR NATUR, ARBEJDE OG SAMFUND
  Dato 17-04-2018
  Klokken 19:00
  Sted HVALSØ KULTURHUS
  Tid 17.4. KL. 19-21.30
  Pris GRATIS - men tilmelding nødvendig senest søndag, den 15. april til: info@cnas.dk

  Andre arrangementer