FEM's generalforsamling 2018

Generalforsamling og fagligt arrangement mandag den 25. juni 2018 kl. 9.

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) stiller velvilligt lokaler og lidt mundgodt til rådighed på adressen Kalvebod Brygge 31-33, København.

Program: 

Kl. 9.00: Kaffe/te/vand.

Kl. 9.15: Velkommen til IDA ved Pernille Hagedorn-Rasmussen, chefkonsulent hos IDA med et særligt fokus på energi- og klimaspørgsmål. Pernille vil kort fortælle om IDA's arbejde med FN's verdensmål.

Kl. 9.30: Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og referent.

2 Bestyrelsens beretning ved formanden

3 Kassereren aflægger regnskab.

4 Kontingent for det kommende år.

5 Indkomne forslag.

6 Valg.

7 Eventuelt

Kl. 10: Fra folketingspolitiker til præsident. Maria Reumert Gjerding fortæller om sit skifte fra Christiansborg til Danmarks Naturfredningsforening - og de grønne udfordringer, hun arbejder med på vegne af naturen og DN's 130.000 medlemmer.

Kl. 12: IDA giver en handy sandwich til farvel og god sommer. 

Tilmelding af hensyn til forplejning til ceremonimester Jesper Tornbjerg på ceremoni@fem-2004.dk  eller 22750470 senest onsdag den 20. juni kl. 12.00.

 

Arrangør Foreningen af Energi- og Miljøjournalister
Dato 25-06-2018
Klokken 09:00
Tilmeldingsfrist 20-06-2018
Sted Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Kalvebod Brygge 31-33, København.
Tid 25. juni kl. 9-12
Pris gratis

Andre arrangementer