Konference om fremtidens energispareordning

Den nuværende Energispareordning har i flere år været en vigtig faktor i Danmarks grønne omstilling. Men ordningen har i sin nuværende for udspillet sin rolle. Den er for dyr, for bureaukratisk, skævvridende og er gentagne gange blevet misbrugt.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har gennem længere tid givet udtryk for, at han ønsker en energispareordning, som ser markant anderledes ud end den nuværende.

TEKNIQ har derfor inviteret en række centrale aktører til at fortælle om deres forventninger til fremtidens energispareordning.

Program

09:00 - 09:30 - Registrering og kaffe

09:30 - 09:45 - Velkomst og indledning

v/Niels Jørgen Hansen (TEKNIQ)

09:45 - 10:15 - Peter Birch Sørensen (Klimarådet)

10:15 - 10:45 - Paneldebat: Branchernes forventninger

v/Niels Jørgen Hansen (TEKNIQ), Lars Aagaard (Dansk Energi) og Henrik Garver (Foreningen af Rådgivende Ingeniører)

10:45 - 11:00 - Pause

11:00 - 11:30 - Brian Vad Mathiesen (Aalborg Universitet)

11:30 - 11:55 - Tanker om energieffektiviseringsområdet

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (Venstre)

11:55 - 12:40 - Paneldebat: Politikernes holdning

v/Ida Auken (Radikale Venstre), Jens Joel (Socialdemokratiet)

12:40 - 12:50 - Afrunding

v/Niels Jørgen Hansen (TEKNIQ)

12:50 - 13:30 - Stående frokostbuffet

Arrangør TEKNIQ Installationsbranchen
Dato 18-01-2018
Klokken 09:00
Sted Nationalmuseet Ny Vestergade 10 1471 København K
Tid 9.00-13.30
Pris Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding på dette link: http://www.tekniq.dk/omtekniq/oversigt/arrangement/arrangement?id=17516

Andre arrangementer