Generalforsamling 2014

Den 17. juni 2014 holdt FEM sin årlige generalforsamling med efterfølgende fagligt arrangement. Læs referat og revideret regnskab

Program:

14.30-15.00: Generalforsamling (Se formandens beretning). Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater.

15.00-15.30: Miljøminister Kirsten Brosbøl fortalte om sine ambitioner for miljøområdet.

Ministeren fremhævede tre hovedfokusområder:

- natur, hvor hun fortsætter arbejdet med Naturfond og Naturplan Danmark

- kemi, hvor Danmark skal fastholde sin position på stram regulering i EU på kemikalieområdet.

- ressourcer, hvor hun tager fat på næste skridt i ressourcestrategien med cirkulær økonomi som omdrejningspunkt.

15.30-15.40: Kort pause med kaffe og frugt

15.40-ca. 17.00: Status for vandmiljøets tilstand i Danmark:

Kontorchef Thomas Bruun Jessen orienterede om, hvordan Naturstyrelsen arbejder med at få vandmiljøplanerne implementeret, så Danmark kan overholde EU's vandrammedirektiv. Se præsentation

Bente Villumsen fra Danmarks Naturfredningsforening gav sin vurdering af myndighedernes hidtidige indsats i forhold til vandmiljøets reelle behov. Se præsentation

DSCF4490

 

DSCF4489DSCF4492DSCF4496