Generalforsamling 2015

På årets generalforsamling den 3. juni 2015 havde vi besøg af Folketingets tidl. fmd. og nuværende fmd. for FN's Generalforsamling, Mogens Lykketoft.
Her fortalte han om, hvad han vil arbejde med inden for global bæredygtig under sit formandskab.

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev genvalgt. Det vil sige Steen Hartvig Jacobsen, Jesper With, Julie Søgaard, Jesper Tornbjerg og Sanne Wittrup samt Kristina Øby og Karin Jensen.

På det konstituerende bestyrelsesmøde den 22. september 2015 blev Julie Søgaard ny formand, mens tidl. fmd. Steen Hartvig Jacobsen besatte en nyoprettet post som international koordinator. De øvrige bestyrelsesmedlemmer bibeholdt deres poster.

Formandens beretning

Referat 

Regnskab

IMG 0715

 

 

 

IMG 0695IMG 0698IMG 0705IMG 0708IMG 0710