Generalforsamling 2019

Generalforsamling og fagligt arrangement blev holdt onsdag den 19. juni kl. 15.00-17.30 i en nystartet grøn hub: BaneGaarden, Otto Busses Vej 45, København

Her indledte vi med generalforsamling:

Referat og formandens beretning

Regnskab

Budget

Steen Hartvig valgte ikke at genopstille til bestyrelsen. Tusind tak til Steen for sin mangeårige indsats i foreningen.

Den øvrige bestyrelse genopstillede og blev genvalgt. Desuden blev Karin Jensen nyvalgt til bestyrelsen. 

Niels Toftegaard og Nadia Pedersen modtog nyvalg som suppleanter til bestyrelsen.

Claus Djørup blev genvalgt som bilagskontrollant og Jørn Grønkjær Jensen nyvalgt som bilagskontrollantsuppleant.

Fagligt arrangement:

Debat om 'Verdens bedste eller værste nyheder?'. 

Verden står overfor enorme udfordringer i forhold til klima, biodiversitet og mange andre 'grønne' emner. Men hvordan taler vi om klimakrisen/klimaudfordringen, arternes uddøen/biodiversitetsudfordringen og andet svært stof? 

Vi fik inspiration til journalistik og kommunikation af:

* Thomas Ravn-Pedersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder

* Johanne Rytter Stenstrup, medstifter af Sustain Daily

* Mads Fisker, fungerende kampagnechef, Greenpeace

20190619 155402