Om FEM - Foreningen af Energi- og miljøjournalister

Foreningen af Energi- og miljøjournalister er en sammensmeltning af de to tidligere foreninger, Danske Miljøjournalister og Energijournalisterne, E-1995.

Fusionen fandt sted i 2004 for at udnytte mulighederne for synergi fra de to foreningers mange fælles berøringspunkter og på det grundlag opbygge en fagligt og medlemsmæssigt stærk forening.

Foreningens formål er at øge medlemmernes viden om og interesse for energi-, klima-, natur- og miljøpolitiske forhold blandt andet gennem kurser, møder og analyser for derigennem at fremme et højt fagligt niveau blandt foreningens medlemmer.

Foreningen har siden 2004 regelmæssigt gennemført en studietur til Bruxelles, hvor EU's energi-, klima- og miljøpolitik bliver sat til debat.
FEM står som arrangør desuden for en række faglige debatmøder og en nytårskur.

Foreningen formidler også invitationer til andre organisationers og virksomheders møder med relevans for foreningens medlemmer.

Foreningens vedtægter