For partnere

FEM inviterer virksomheder, selskaber, organisationer, fonde m.v., der er interesserede i at bidrage til at kvalificere den danske formidling af energi-, klima-, natur- og miljøspørgsmål, og herunder ikke mindst de internationale perspektiver, til at tegne et partnerskab med FEM.

Et partnerskab med FEM indebærer, at partneren er indstillet på at medfinansiere foreningens efteruddannelsesaktiviteter, selvstændige analyser m.v. Herudover kan midlerne anvendes til udvikling og drift af denne hjemmeside, således at relevant viden og informationer kan spredes effektivt til foreningens medlemmer.

Et partnerskab koster 10.000 kr. om året.

FEM's partnere får ikke direkte indflydelse på anvendelsen af disse midler, som alene disponeres af FEM's bestyrelse, der står til ansvar for de ca. 150 medlemmer på den årlige generalforsamling.

Men bestyrelsen vil gerne udvikle efteruddannelsesaktiviteterne i et samspil med foreningens eksterne partnere og arrangerer derfor et årligt brainstormmøde med partnerne, hvor idéer til kommende aktiviteter og et orienterende regnskab for gennemførte aktiviteter er på dagsordenen.

Alle FEM's eksterne partnere får tilbud om at blive præsenteret under et menupunkt på www.fem-2004.dk med en kort tekst, logo, evt. foto og et link til partnerens egen hjemmeside.

Interesserede virksomheder, selskaber, organisationer og fonde kan tage kontakt til foreningens formand, Julie Søgaard, mobil: 40 38 03 63, e-mail: formand@fem-2004.dk for at høre nærmere.